os. Jeleń Dąb

os. Jeleń Dąb

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 27.06.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąb, Szkutników.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.