Os. Podłęże

Os. Podłęże

Z powodu awarii (uszkodzenie sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzna), do godz. 20:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się  przy ulicy Towarowej 49 do skrzyżowania z ulicą Mostową oraz do budynków mieszczących się przy ulicy Szujskiego.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.