Os. Stałe, Podłęże, Awaryjne, Dąbrowa Narodowa

Os. Stałe, Podłęże, Awaryjne, Dąbrowa Narodowa

W związku z awarią sieci wodociągowej, powstałej na skutek niskich temperatur, w dniu 02.02.2012 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody pitnej na terenie os. Stałego, os. Podłęże, os. Awaryjnego oraz na terenie Dąbrowy Narodowej.

Służby techniczne MPWiK podejmują już odpowiednie działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.