os. Stałe

os. Stałe

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 7 stycznia 2015 roku, do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się na os. Stałym (od ulicy Kolbego w kierunku Parku Lotników).    

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.