os. Szczakowa

os. Szczakowa

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 17 października 2013 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kazimierza Wielkiego, Ujejskiego, Piastowskiej, Słowiańskiej.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.