os. Tadeusza Kościuszki

os. Tadeusza Kościuszki

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 26 listopada 2014 do godziny 20:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Rzemieślniczej, Matejki, Okrężnej, Krasickiego, Gwarków, Szymanowskiego. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.