os. Łubowiec

os. Łubowiec

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 27.02.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 12:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Czwartaków,  Zubrzyckiego, Wybickiego, Katowickiej nr 47 – 59, Łubowiec  nr 26 – 40 oraz od  nr 15 – 25, Cmentarz.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.