Osiedle Podłęże

Osiedle Podłęże

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu   09.01.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 19:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 221 i 225  oraz dla Targowiska Manhattan i budynku Apteki.

W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.