Ostatni kontrakt podpisany. 19,5 mln zł na budowę SUW Piaskownia.

Ostatni kontrakt podpisany. 19,5 mln zł na budowę SUW Piaskownia.

W środę 22 lutego 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z konsorcjum firm ABT Sp. z o. o. na ostatni kontrakt unijnego projektu. Umowa obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z wodociągiem magistralnym o wartości blisko 19,5 mln zł netto. Prace będą realizowane od końca marca 2012 i potrwają do maja 2014 roku.

Realizacja powyższego kontraktu jest częścią pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna – jednego z największych zadań inwestycyjnych miasta. W jego ramach od listopada trwają prace w Ciężkowicach i Pieczyskach, wkrótce prace kanalizacyjne rozpoczną się także w Długoszynie i Górze Piasku. Budowa Stacji Uzdatniania Wody i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę z ujęcia „Piaskownia” spowoduje, że woda wtłaczana do sieci będzie szybciej trafiać do odbiorcy. Ma to istotne znaczenie w procesie „starzenia się wody” i wtórnym rozwoju mikroorganizmów. Ogólniej mówiąc, poprawie ulegnie jakość wody dostarczanej odbiorcom – mówi Józef Natonek, Prezes MPWiK. Inwestycja pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego O 450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie” polegać będzie na budowie nowej stacji uzdatniania wody w miejscu nieczynnego ujęcia wody przemysłowej przy ul. Bukowskiej. Powstanie także wodociąg magistralny w ulicy Kolejarzy i Bukowskiej o długości ok. 3,37 km. Maksymalna dobowa wydajność Stacji Uzdatniania Wody będzie wynosić ok. 10 000 m3.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji rozpoczynających się na terenie naszego miasta. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto, z czego 110 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

 

Kontakt:

MAO – Rafał Kiljanek tel. (32) 318 60 69

Kierownik JRP – Małgorzata Marszałek tel. (32) 318 60 88

Specjalista ds. PR – Sławomir Grucel tel. (32) 318 60 64