Ostatnia prosta. Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu.

Ostatnia prosta. Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu.

Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej to ostanie zadanie, jakie jest realizowane przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza VI”. Poza kanalizacją w Dąbrowie Narodowej w skład VI fazy wchodziły zadania z szeroko rozumianej rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna. Jeszcze przed nastaniem pandemii, udało się zakończyć budowę kanalizacji wraz z przebudową sieci wodociągowej w dzielnicy Byczyna, w Osiedlu Łubowiec, w Osiedlu Stałym oraz budowę kanalizacji w dzielnicy Równa Górka.

Oprócz zadań z zakresu rozbudowy sieci wod-kan, istotnym i ważnym przedsięwzięciem z perspektywy przyszłych lat, jaki znalazł się w obecnym unijnym projekcie była modernizacja Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, do której trafiają ścieki sanitarne z całego terenu naszego miasta.  W latach 2014 – 2015 jaworznicka oczyszczalnia przeszła pierwszy gruntowny remont polegający na rozbudowie części biologicznej. Od 2018 roku do listopada 2020 roku za kwotę 18 mln zł, prowadzony był drugi etap modernizacji oczyszczalni, skupiający się na przebudowie części mechanicznej oraz na hermetyzacji i wymianie układu wentylacji w jej początkowych obiektach. Zakończone prace pozwoliły wyeliminować uciążliwości zapachowe oraz dostosować obecnie działający na oczyszczalni układ do przyjęcia nowych ścieków. 

W ramach ostatniego, trwającego kontraktu, czyli na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa od początku 2020 roku Wodociągi Jaworzno budują dla mieszkańców kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów oraz modernizują sieć wodociągową o długości ponad 14 kilometrów. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć w wakacje br. Większość prac liniowych, związanych z ułożeniem rur pod ziemią dobiegła końca. Obecnie realizowane są prace odtworzeniowe nawierzchni. W czerwcu planowane są prace odtworzeniowe na ulicy: Dziuńkowskich, Starowiejskiej. Natomiast w lipcu i sierpniu na ulicy: Starowiejskiej, Długoszyńskiej, Nowowiejskiej, Katowickiej, Źródlanej, Brzozowej – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel. 

Więcej szczegółowych informacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej można uzyskać śledząc stronę www.kanalizacja.jaworzno.pl lub telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt tel. 032 318 60 74 , a także mailowo pisząc na adres email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.