Ostatnie 4 tygodnie na otrzymanie dotacji. Potem zapłacisz z własnej kieszeni

Ostatnie 4 tygodnie na otrzymanie dotacji. Potem zapłacisz z własnej kieszeni

Od 2011 roku w Jaworznie dla blisko 15 tysięcy mieszkańców budowana jest kanalizacja – blisko 100 kilometrów ekologicznej sieci. Pierwsza część projektu unijnego, obejmująca dzielnice: Długoszyn, Ciężkowice, Pieczyska i Górę Piasku została zakończona. Mieszkańcy tych dzielnic posiadają już możliwość korzystania i podłączenia się do sieci sanitarnej. Niebawem możliwość taka zostanie stworzona mieszkańcom osiedla Warpie i Bory.

Do nowobudowanej sieci podłączyło się już blisko 80% mieszkańców objętych projektem. Skorzystali oni z wyjątkowego programu wsparcia składającego się z dwóch dotacji. Z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 40% dopłaty do wartości przyłącza) oraz z dotacji pochodzącej z Urzędu Miasta (50% kosztów budowy przyłącza, jednak nie więcej niż 2 tys. zł). W dyspozycji Spółki oraz miasta wciąż pozostają środki na realizację nowych przyłączy. O te środki nadal mogą ubiegać 

się mieszkańcy, którzy jeszcze prawnego obowiązku w postaci podłączenia się do nowej kanalizacji nie wypełnili.

Za kilka tygodni, powyższy system wsparcia skończy się, a wtedy mieszkańcy będą musieli wykonać przyłącze na własny koszt oraz we własnym zakresie. Jednak osoby, które jeszcze do 31 marca 2015 roku, podpiszą umowę z MPWiK o „zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego”, mają szansę na tańsze i sprawne podłączenie do ekologicznej sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowych informacji o dotacji z NFOŚiGW udziela Jednostka Realizująca Projekt MPWiK Sp. zo. o. ul. św. Wojciecha 34 (pokój nr 1.25) lub pod nr tel.: (32) 318-60-74.
Natomiast informacji na temat dotacji z gminy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
ul. Dwornickiego 5, pod nr tel. (32) 616 16 82, oraz na stronie internetowej http://bip.jaworzno.pl/ w zakładce Przyłącza kanalizacyjne.