OSTROŻNIE ! Badania w domu klienta

OSTROŻNIE ! Badania w domu klienta

Z uwagi na pojawiające się telefony oraz zaniepokojenie ze strony mieszkańców w sprawie przeprowadzania rzekomych badań jakościowych wody u odbiorcy, informujemy, że MPWiK Sp. z o. o. nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie wykonywanie tego typu badań w domu klienta, a tym samym zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji o odbiorcach.
MPWiK Sp. z o. o. jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje codziennej kontroli jakości wody w laboratorium wewnętrznym przedsiębiorstwa. Każdy z pracowników przedsiębiorstwa wodociągowego odwiedzający klienta posiada przy sobie służbową legitymację i porusza się oznakowanym pojazdem. Pobór próbek wody do badania dokonywane jest z wcześniej wyznaczonych miejsc, według harmonogramu w godzinach  od 7:00 do 15:00.
 
Uczulamy mieszkańców przed ewentualną próbą oszustwa oraz apelujemy o rozwagę.