Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed zimą

Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed zimą

W związku z nadejściem zimy MPWiK przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Jak można się przekonać, ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest ani trudna, ani kosztowana, a co najważniejsze może zapobiec niepotrzebnym wydatkom.

Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, pozwoli uniknąć kłopotliwych i kosztownych sytuacji, jakim jest zamarznięcie instalacji lub zamarznięcia wody na wodomierzu.

Wodomierze często znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy otwartych oknach. W czasie zimy grozi to „rozsadzeniem” wodomierzy, zamarznięciem przyłączy, a w efekcie zalaniem pomieszczeń. Na dodatek zamarznięcie elementów sieci wodociągowej może spowodować kilkudniowe przerwy w dostawach wody.
Dlatego też w okresie zimowym, dobrze jest podnieść nieco temperaturę w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, na przykład zamykając okna lub dogrzewając je. Ponadto, aby zabezpieczyć wodomierz wystarczy go tylko owinąć ciepłymi tkaninami. Do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomieszczeniach rur i studni wodomierzowych można użyć z kolei styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej.

Jeżeli już niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy całe zdarzenie bezzwłocznie zgłosić do Spółki wodociągowej, pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK Sp. z o. o. dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy może kosztować około
200 zł.