Pewne miliony dla Jaworzna

Pewne miliony dla Jaworzna

Miasto otrzyma ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania na realizację II etapu projektu kanalizacyjnego. Dzięki temu oczyszczalnia Jeleń Dąb zostanie zmodernizowana, a na Warpiu i Borach powstanie nowa sieć kanalizacyjna, z której skorzysta 2 tys. mieszkańców.  13 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  doszło do oficjalnego podpisania umowy na dofinansowanie II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W imieniu Funduszu umowę podpisała pani Prezes Gabriela Lenartowicz, a w imieniu jaworznickich wodociągów Prezes Zarządu Józef Natonek oraz Wiceprezes ds. Finansowych Rafała Łabaj.

Dzięki przyznanym środkom w mieście powstanie 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęte zostaną roboty modernizacyjne na oczyszczalni Jeleń Dąb, dostosowując ją do nowych unijnych standardów. Dodatkowo, w ramach drugiej części, nowe nitki kanalizacyjne zostaną wybudowane na Warpiu i Borach. Dzięki temu dostęp do ekologicznego systemu kanalizacji uzyska ponad 2 tys. mieszkańców – wyjaśnia Prezes Zarządu Józef Natonek.

Wartość drugiej części Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, szacowana jest na 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2015 roku.

Łączna wartość I i II fazy budowy kanalizacji w Jaworznie szacowana jest na kwotę 185 mln zł.
Z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności będzie stanowić ok. 90 mln zł. Pozostała cześć będzie pochodzić z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i MPWiK-u.