Pieczyska

Pieczyska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  20.04.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 15:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyOrkana, Sikorskiego, Chocimskiej, Malczewskiego, Szerokiej, Rajskiej, Emila Zoli, Dembowskiego, Kossaka, Modrzejewskiej, Zarzecznej, Wczasowej, Zapolskiej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.