Pieniądze z pożyczki wpłyną do wodociągów

Pieniądze z pożyczki wpłyną do wodociągów

W listopadzie wodociągi otrzymają 13,5 mln zł. Środki mają stanowić pierwszą transzę pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymana pożyczka z WFOŚ-u stanowi niezbędną część dla realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”. Pozostałe części, wchodzące w strukturę finansowania projektu, pochodzić będą z Funduszu Spójności (110 mln zł) oraz z wkładu własnego wniesionego m.in. przez gminę oraz spółkę MPWiK (ok. 66 mln zł).

Trzynaście i pół miliona złotych to pierwsza z dwóch rat uruchomionych przez Wojewódzki Fundusz w Katowicach dla naszego projektu kanalizacyjnego. Całkowita Wartość pożyczki wynosić będzie  dwadzieścia cztery miliony złotych. Wraz z odsetkami będzie to blisko 30 milionów złotych – wyjaśnia Sławomir Grucel rzecznik MPWiK i dodaje: „Zgodnie z wymogami Funduszu, zabezpieczenie pożyczki ustanowione zostało na nieruchomościach gminnych oraz spółki”.

W pierwszej kolejności przedstawione zostały nieruchomości należące do wodociągów m.in.  biurowiec oraz zbiorniki Warpie, jednak ich oszacowana cena nie stanowiła dwukrotnej wartości udzielanej pożyczki. Było to niezbędne kryterium przy tego typu finansowaniu zewnętrznym. W celu spełnienia powyższego wymogu, gmina przedstawiła kilkanaście swoich nieruchomości, z których WFOŚiGW wskazał, te o największej gwarancji. Mowa tu m.in. o budynku Teatru Sztuk, Muzeum Miasta, Hali Sportowej, Domu Kultury w Jeleniu oraz budynku Centrum Medycznego przy ulicy Zacisze – dodaje Sławomir Grucel.

Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,6% stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Spółka rozpocznie spłatę pożyczki od 2016 roku. Będzie ona trwała 10 lat w rozbiciu na 40 rat, aż do 2026 roku.

Wartość całego Projektu – 206 mln zł,

Dotacja Funduszu Spójności – 110 mln zł,

Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 30 mln zł,

Środki własne pochodzące z Urzędu Miasta oraz MPWiK – 66 mln zł.