Pierwszy przetarg w ramach projektu unijnego

Pierwszy przetarg w ramach projektu unijnego

W dniu 24 stycznia o godz. 12:10 komisja przetargowa MPWiK dokonała otwarcia ofert na wykonanie zadania „Działania informacyjne i promujące podczas realizacji Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”. To jeden z pierwszych ogłoszonych przetargów dla unijnego projektu kanalizacyjnego. Przystąpiło do niego ośmiu wykonawców. Na sfinansowanie zamówienia  MPWiK zamierza przeznaczyć 492 tys. zł. brutto. Po pełnym zapoznaniu się z ofertami, komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z Decyzjią Komisji Europejskiej oraz z wytycznymi dotyczącymi działań promujących i informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, zamówienie obejmuje m. in.: umieszczenie tablic informacyjnych, organizację konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych. Poza tym do obowiązków wykonawcy należeć będzie stworzenie strony internetowej Projektu, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, a także materiałów informacyjnych dla mieszkańców.
Przypomnijmy. Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”, 10 września 2010 uzyskał ponad 110 milionowe wsparcie z Funduszu Spójności. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach Projektu planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i w południowej części Pieczysk – łącznie 86,12 km. Dodatkowo w osiedlu Szczakowa ma powstać stacja uzdatniania wody „Piaskownia” wraz z rurociągiem magistralnym o długości 4,31 km. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 206 312 405,00 PLN.