Piłsudskiego 48

Piłsudskiego 48

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowyc w dniu 04.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Piłsudskiego 48. W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.