Piłsudskiego 56

Piłsudskiego 56

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przełączeniowych w dniu 16.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 56.
W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.