Piłsudskiego 76

Piłsudskiego 76

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przełączeniowych w dniu 17.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 76 oraz ulicy Grunwaldzkiej 229.
W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.