Planowana zmiana opłat za wodę i ścieki

Planowana zmiana opłat za wodę i ścieki

20 kwietnia MPWiK przedstawił propozycję nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jeśli Prezydent nie zgłosi zastrzeżeń, taryfa trafi do Rady Miejskiej. Jeżeli i tam spotka się z aprobatą, to nowe stawki za wodę i ścieki zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. Proponowana podwyżka taryfy wynika z kalkulacji kosztów, czyli prostego rachunku ekonomicznego oraz z podejmowanych, planowanych działań inwestycyjnych. Co roku, tworząc taryfę, wypełniamy tabelę kosztów i przychodów na tej podstawie ustalamy cenę za wodę i ścieki. Z przygotowanej w tym roku kalkulacji wynika, że musieliśmy zaproponować mieszkańcom Jaworzna cenę 5,39 zł brutto za dostarczaną wodę i 7,97 zł za odprowadzane ścieki. Jednak opłaty stałe pozostaną bez zmian – tłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. Sławomir Grucel. Średnie zużycie na jednego mieszkańca, kształtuje się w Jaworznie na poziomie 2,5 m sześc. Przeciętna czterosobowa rodzina zapłaci więc miesięcznie o 9,60 zł więcej niż dotychczas. Z każdych 89 gr netto (o tyle zmieni się cena 1 m sześc. wody), aż 36 gr Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i remonty, czyli na kontynuację rozbudowy kanalizacji w Jaworznie. W okresie ostatnich 3 lat MPWiK zmodernizował 45 km sieci wod-kan, za ponad 35 mln. zł. Za tę kwotę została wybudowana m.in. przepompownia ścieków na ul. Batorego, zrealizowano V etap Kanału Wąwolnica, który uporządkował kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieć wodociągową na ul. Reja i Tetmajera, dla mieszkańców zmodernizowane zostały także zbiorniki wody pitnej WARPIE oraz znaczna część sieci wodociągowej na os. Podłęże. Przedstawiona propozycja jest najmniejszą z możliwych podwyżek, która wynika wprost ze wzrostu cen zakupu wody i energii. Wzrosły też podatki i opłaty oraz – i to nas cieszy – od kilku lat Spółka realizuje duże inwestycje wod-kan na terenie miasta. Planujemy, iż w 2012 na modernizację infrastruktury przeznaczymy ok 14 mln zł. Natomiast w najbliższych 5 latach Spółka planuje inwestycje o wartości 250 mln zł. Obejmować one będą m.in. budowę 86 km kanalizacji sanitarnej, stację uzdatniania wody PIASKOWNIA oraz modernizację oczyszczalni ścieków – dodaje Sławomir Grucel.

Pobierz plakat