Pół miliona na kanalizację

Pół miliona na kanalizację

W Przedsiębiorstwie wodociągowym rozstrzygnięto pierwszy w tym roku przetarg  dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej. Prace związane z jego realizacją mają rozpocząć się w połowie marca  i kosztować będą ponad pół miliona złotych. Jest to kolejne działanie mające porządkować gospodarkę wodno – ściekową miasta, ale także inwestycja mająca ułatwić dostęp do kanalizacji sanitarnej mieszkańcom, poprzez jej  rozbudowę i modernizację.
Przedmiotowa kanalizacja sanitarna powstanie w rejonie ulicy Szelonka oraz ulicy Azot. Swym zakresem obejmować będzie posesje prywatne oraz budynek Przedszkola nr 15.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji liczy także, że w ten sposób wyeliminowane zostaną awarie kanalizacyjne, powodowane min. przez wcześniejszy nienajlepszy stan  techniczny rurociągów w rejonie ulicy Azot 6 i 8.
Na ulicy Szelonka, gdzie obecnie brak jest kanalizacji, skanalizowanych zostanie ponad 40 budynków jednorodzinnych. Przyłącza kanalizacyjne doprowadzone zostaną także do posesji, na których w przyszłości planowana jest budowa domów mieszkalnych.  Dzięki tej  inwestycji rozwiązana zostanie także sytuacja niedrożności sieci w rejonie ulicy Azot. Liczymy także, że rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej pozytywnie wpłynie na najbliższe środowisko naturalne oraz na poziom i komfort życia mieszkańców dzielnicy – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Budowa sieci o długości 1300 metrów zaplanowana została na 4 miesiące tj. do lipca 2010. Jej generalnym wykonawcą jest Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Wod.-Kan, C.O., Gaz z Jaworzna.