Pół miliona złotych na kanalizację

Pół miliona złotych na kanalizację

Zakończyła się trwająca od marca bieżącego roku budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Azot i Szelonka. Na jej realizację spółka wodociągowa przeznaczyła ponad 0,5 miliona złotych. Były to kolejne działania zmierzające do porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta. Nowy odcinek kanalizacji powstał w rejonie ulicy Szelonka, a obecnie funkcjonująca sieć na ulicy Azot poddana została naprawie. Modernizacja i rozbudowa sieci na powyższych ulicach obejmowała m. in. posesje prywatne oraz budynek Przedszkola nr 15. Łącznie ponad 1300 metrów.

Dzięki inwestycji, możliwość korzystania z kanalizacji na ulicy Szelonka zyskało ponad 40 budynków jednorodzinnych. Tam też przyłącza kanalizacyjne doprowadzone zostały do granic posesji, gdzie planowana jest budowa nowych domów mieszkalnych. Głównym wykonawcą inwestycji był Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Wod.-Kan, C.O., Gaz z Jaworzna.