Połączenie spółek

Połączenie spółek

Zapowiadane przejęcie stało się faktem. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 10 grudnia, Miejski Zakład Drogowy został połączony z Przedsiębiorstwem Wodociągowym. O planach połączenia tych dwóch spółek rozmawiano od bardzo dawna. Zakład Drogowy, w którym MPWiK posiadał sto procent udziałów w kapitale zakładowym, zajmował się m.in. budową i remontem dróg. Od dłuższego czasu funkcjonował na niepewnym i mocno konkurencyjnym rynku. Można rzec, jego przyszłość była niepewna. Stąd decyzja właściciela, aby spółkę rozwiązać przez połączenie z wodociągami. Postanowieniem Sądu, wszystkie aktywa i pasywa zakładu drogowego zostały przejęte przez MPWiK. Tym samym wodociągi weszły we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Natomiast pracownicy fizyczni wraz z kompletem maszyn będą pracować pod skrzydłami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. W ten sposób zachowana, a zarazem zwiększona zostanie ciągłość w odtworzeniu i odbudowie  nawierzchni drogowych w mieście. Co ważne, gmina nowo uruchomionej jednostce, będzie mogła bezpośrednio zlecać zadania związane z naprawą dróg, przy zachowaniu obecnego  stan zatrudnienia.