Połączyłeś się z numerem 994

Połączyłeś się z numerem 994

Pod koniec roku 2016 w jaworznickiej firmie wodociągowej zakupiono nową centralę telefoniczną. Oprócz obsługi większej ilości połączeń, cyfrowe urządzenie umożliwia automatyczne przekazywanie informacji na temat prowadzonych prac remontowych.
Teraz osoby dzwoniące do dyspozytora Spółki na bezpłatny numer 994 już na wstępie uzyskają informację o bieżących pracach wykonywanych na sieci wodociągowej oraz o ewentualnych czasowych brakach w dostawie wody. Komunikat jest tak przygotowany, aby mieszkaniec wiedział gdzie, kiedy, jak długo oraz jaki obszar objęty jest pracami i chwilowymi wyłączeniami. Oczywiście po wysłuchaniu powyższych informacji klient może połączyć się z pracownikiem dyżurującym. Nagranie zawiera także informację że wszystkie rozmowy z dyspozytorem są rejestrowane i archiwizowane – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.
Wiadomości na temat modernizacji sieci, planowanych wyłączeniach i awariach można uzyskać także na stronie przedsiębiorstwa www.mpwik.jaworzno.pl w zakładce „Awarie i remonty”. Dodatkowo pracownicy przy planowanych pracach na danej ulicy, czy też dzielnicy, wywieszają ogłoszenia. Jeśli prace dotyczą budynków wielolokalowych, to rzeczowa informacja przekazywana jest bezpośrednio do zarządcy.