Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Jaworzna objętych Projektem budowy sieci kanalizacyjnej, a także mieszkańców mieszkających w ulicach gdzie kanalizacyjna już funkcjonuje, do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naszego miasta.

Oszczędzasz na rachunkach

Podłączenie się do kanalizacji to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków, bo poza wykonaniem przyłącza o nic nie trzeba się później martwić. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z drugiej pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Właściciele nieruchomości podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej płacą mniejsze rachunki za odprowadzanie ścieków. Koszt odprowadzania 1 m3 ścieków według taryfy MPWiK to 8,73 zł (brutto). Natomiast koszt wywozu 1 m3 ścieków z szamba wynosi od 15 do 20 zł (brutto).
W skali roku 4 osobowa rodzina, odprowadzając ścieki kanalizacją miejską jest w stanie zaoszczędzić ok. 1500 zł.

Chronimy środowisko naturalne

Warto podłączyć naszą posesję do sieci kanalizacyjnej, w ten sposób chronimy naturalne środowisko naszego miasta. Przez podłączenie do sieci kanalizacyjnej zmniejszamy zanieczyszczenie wód gruntowych oraz lokalnych cieków wodnych tj. rzeki Przemszy, Koziego Brodu. Stare, nieszczelne szamba powodują przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków na oczyszczalni, zgodnie z standardami ochrony środowiska. Ograniczy także ilość nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w okolicy.

 

Preferencyjne dopłaty do budowy przyłączy

Do roku 2015 blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość dogodnego podłączenia się do sieci sanitarnej, a dzięki dotacją, podłączenia te mogą zostać zrealizowane przy niewielkich nakładach finansowych.

 

– Dotacja Prezydenta Miasta

W styczniu 2012 Prezydent Miasta uruchomił specjalny system dotacji, dzięki któremu mieszkańcy mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Dotację od Prezydenta można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą a także na odbiór inwestycji.

Wniosek UM
Zasady udzielania dotacji UM
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzno

Starając się o dotację z Urzędu Miasta, trzeba pamiętać, iż prace budowlane należy rozpocząć dopiero po podpisaniu stosownej umowy.


UWAGA!
Istnieje możliwość wykonania budowy przyłącza kanalizacyjnego przez MPWiK.

  • Usługa kompleksowej budowy przyłączy kanalizacyjnego dostosowana jest do obecnych przepisów prawa oraz standardów budowlano – technicznych. Prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, posiadających stały, aktualny dostęp do informacji z zakresu sieci kanalizacyjnej w naszym mieście.
  • Na podstawie warunków technicznych, wizji lokalnej w terenie wykonywana jest bezpłatna wycena oraz projekt techniczny przyłącza wraz z uzgodnieniami branżowymi.
  • Cena usługi obejmuje m.in. odbiór przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną. Na wybudowane przyłącze udzielana jest 10 letnia gwarancja.

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wraz z bezpłatną wyceną

Dodatkowe informacje związane z realizacją przyłącza można uzyskać w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

tel. 32 3186037
Email: marek.pacho@mpwik.jaworzno.pl

KROK PO KROKU, czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.