Podłączenie do sieci wodociągowej

Podłączenie do sieci wodociągowej

 

Z myślą o potrzebach klientów oraz o szybkim i sprawnym przyłączaniu Odbiorców do sieci wodociągowej MPWiK Sp. z o. o., od kwietnia 2010 r., wprowadza nową usługę. W pełni dostosowaną do obecnych przepisów prawa oraz standardów budowlano – technicznych. Usługa w sposób całościowy realizowana będzie przez doświadczonych pracowników, posiadających stały, aktualny dostęp do niezbędnych informacji z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych. Dzięki temu procedura związana z wykonaniem przyłącza wodociągowego, przeprowadzona będzie bez dodatkowych formalności. Sprawy z tym związane zostaną przekazane Spółce wodociągowej, która dla swych klientów na podstawie wydanych warunków technicznych wykona:

  • bezpłatną wycenę
  • pełne opracowanie dokumentacyjne przyłącza
  • uzgodnienia techniczne
  • przyłącze wodociągowe do posesji
  • geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą
  • końcowy odbiór techniczny przyłącza
  • udzieli 10 letniego okresu gwarancji

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wraz z bezpłatną wyceną

Dodatkowe informacje związane z realizacją przyłącza można uzyskać w Dziale Wykonawstwa i Remontów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
Tel. (32) 318-61-10, (32) 318-60-32 
E-mail: grzegorz.konieczny@mpwik.jaworzno.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.