Podsumowanie działań inwestycyjnych MPWiK w roku 2010r.

Podsumowanie działań inwestycyjnych MPWiK w roku 2010r.

W 2010 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie skupiło swoje działania na nowych przedsięwzięciach oraz na zakończeniu dużych dwuletnich inwestycji. Początkiem roku spółka wodociągowa doprowadziła do końca inwestycje związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej na ulicy Towarowej. Za ponad 2 mln zł. zakończyła budowę kanalizacji wzdłuż Obwodnicy Północnej Miasta.

W okresie całego roku spółka prowadziła także intensywne prace modernizacyjne zbiorników wody pitnej WARPIE. Cztero milionowa inwestycja ma zakończyć się w czerwcu 2011 roku.

Łącznie w minionym roku przedsiębiorstwo wyremontowało 2 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycje te osiągnęły wartość 2 mln. zł. Należy tu zaliczyć prace realizowane m.in. na ulicy Azot/Szelonka, Al. Piłsudskiego, Pocztowej i Stojałowskiego. Oprócz tego na terenie całego miasta zamontowano blisko 70 samopoziomujących włazów kanalizacyjnych.

Liczne były także prace wodociągowe. Wymianie poddana została magistralna sieć wodociągowa na Al. Piłsudskiego. Rozpoczęto wymianę sieci na ulicy Żukowa,  Ćwiklińskiej, Kościelnej, Waryńskiego. Od podstaw wybudowano instalację wodociągową dla nowych budynków jednorodzinnych na ulicy Rumiankowej, Rapackiego oraz na ulicy Prostej. Przebudowano wodociąg w rejonie Zakładów Organika Azot. Łącznie w całym roku naprawiono 5,5 km sieci wodociągowej za ponad 2 mln zł. Natomiast za kwotę 1 mln. zł, na terenie całego miasta, wymieniono i zamontowano blisko 3 tys. wodomierzy w najnowszej klasie metrologicznej. Zainstalowano prawie 1000 sztuk modułów do ich radiowego odczytu. W minionym czasie Spółka zakupiła także jedno z pierwszych w Polsce urządzeń służących do higienicznego pakowania wody ”Wodoerkę” oraz urządzenie do bezwykopowego wykonywania przyłączy wodociągowych tzw. „kreta”.

Jednak najważniejszym wydarzeniem związanym ze spółką wodociągową w roku 2010 to pozyskanie środków unijnych na rozbudowę kanalizacji północnych dzielnic Jaworzna. Przygotowany projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” uzyskał ponad 110 milionowe wsparcie z Funduszu Spójności.    W ramach projektu planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i w południowej części Pieczysk – łącznie 86,12 km. Dodatkowo w osiedlu Szczakowa powstać ma stacja uzdatniania wody „Piaskownia” wraz z rurociągiem magistralnym o długości 4,31 km. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 206 312 405,00 PLN. W roku 2011 startują już pierwsze przetargi oraz prace terenowe. Będzie to na pewno historyczny moment w dziejach infrastruktury wodnokanalizacyjnej Jaworzna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z. o. o w Jaworznie w 2010 roku podjęło także szereg działań mających na celu podniesienie satysfakcji Klientów poprzez profesjonalizację ich obsługi. Od ponad roku w Spółce funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów. Jest on mocnym narzędziem do szybkiej i profesjonalnej obsługi Odbiorcy. Od kwietnia z myślą o potrzebach oraz o sprawnym przyłączaniu Odbiorców do sieci wodociągowej MPWiK Sp. z o. o. wprowadziło nową usługę kompleksowej realizacji przyłącza wodociągowego. Jest ona w pełni dostosowana do obecnych przepisów prawa oraz standardów budowlano – technicznych. Usługa w sposób całościowy prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, posiadających stały, aktualny dostęp do niezbędnych informacji z zakresu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.  W celu poznania dokładnych preferencji klientów, w 2010 roku Spółka wprowadziła także program Badań Satysfakcji Klientów, w którym wyniki przeprowadzanych ankiet będą znane już początkiem nowego roku.

W nadchodzących roku spółka nie zamierza zwalniać tempa. W założeniach oraz w przygotowanym planie inwestycyjnym spółki na rok 2011, znalazły się roboty wodno – kanalizacyjne o wartości 5,5 mln. zł. W tej kwocie zostały zabezpieczone środki na wymianę wodociągu na ulicy Poległych, ulicy Kalinowej, osiedlu Podłęże i ulicy Powstańców Warszawy, a także środki na wymianę przyłączy wodociągowych. Z robót kanalizacyjnych zaplanowano natomiast wymianę kanału wzdłuż ulicy Kalinowej i na niej samej, modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Młyńskiej i Chopina oraz realizację przepompowni ścieków Biały Brzeg.  W 2011 roku wodociągi zamierzają przeznaczyć także znaczne środki na urządzenia służące do monitoringu i automatyzacji sieci wodociągowej oraz na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.