Podwale

Podwale

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 04.02.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Podwale 61 – 69, 53 – 59, Mazur 1, 2, 4 oraz przy ulicy 3 Maja 1, 3.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.