Ponad 72 miliony złotych – co z tym można zrobić?

Ponad 72 miliony złotych – co z tym można zrobić?

Można kupić samolot, jacht, czy nawet udziały w klubie piłkarskim. Ale co zrobić, by te pieniądze miały wpływ na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców? Przepis na sukces jest prosty. Wystarczy do 72,3 mln złotych dodać 26 miesięcy robót budowalnych i dwie dzielnice – Bory i Warpie. W ten sposób powstanie 14 km sieci kanalizacyjnej, 500 przyłączy i wyremontowana oczyszczalnia ścieków.

Te lata wysiłku zostały podsumowane 28 października, o godz. 11.00 na otwarciu zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków Jeleń- Dąb w Jaworznie.
Najważniejszym punktem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” była modernizacja oczyszczalni ścieków. Sama renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona została na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont „starej” części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych.
Jak tłumaczy Zarząd MPWiK w Jaworznie: „Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci była znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już teraz na oczyszczalnie trafiają większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem i budową nowej sieci kanalizacyjnej w sześciu dzielnicach miasta. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musiał być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów unijnych. Sama przepustowość oczyszczalni Jeleń Dąb nie uległa zmianie. Została utrzymana na obecnym poziomie 25 000 m3/d” – wyjaśnia Józef Natonek, Prezes MPWiK. W ramach II fazy jaworznickiego Projektu, poza modernizacją oczyszczalni, za ponad 9 mln zł wybudowano 14 km nowej kanalizacji sanitarnej dla blisko 500 posesji w dwóch dzielnicach, tj. Bory i Warpie. Na ukończeniu jest również remont pompowni Siłowni II, jak również prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Pionierów, w rejonie osiedla Łubowiec oraz sieci kanalizacyjnej na osiedlu Stałym w Jaworznie.
Od 2013 roku w Jaworznie powstało blisko 100 km kanalizacji – to tyle, ile wynosi droga z Katowic do Ostrawy. Kanalizację wybudowano dla blisko 15 tys. mieszkańców, którzy dzięki preferencyjnym dotacją chętnie się do niej podłączyli.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.