Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji

Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji

Wykonywany jest jeden z końcowych etapów związanych z tworzeniem podstawowej infrastruktury dla lokali JTBS. Firma pracująca na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przystąpiła do budowy przeprojektowanego odcinka kanalizacji, który w pierwotnej wersji nakazywał lokalizację mediów w pasie zieleni. Wiązało się to z niepożądanym wycięciem licznego drzewostanu w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
Obecnie uzyskane i wypracowane alternatywne i ekologiczne przejście kolektora ściekowego, zamiast w pasie zieleni lokalizowane jest w pasie drogowym.
To rozwiązanie na pewno jest zadowalające dla mieszkańców ulicy, bo oprócz kanalizacji zachowana zostanie pobliska długoletnia zieleń, a także dla inwestora, bo w przypadku umieszczenia sieci w pasie drogowym, koszt wykonania robót wraz z odtworzeniem nawierzchni jest porównywalny z kosztem wycinki drzew.
Cała inwestycja związana z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla budynków TBS potrwa do końca września i kosztować będzie Spółkę blisko 5 mln zł.