Powstaje projekt kanalizacyjny dla Byczyny

Powstaje projekt kanalizacyjny dla Byczyny

Po zakończeniu trzech faz unijnego projektu kanalizacyjnego wodociągi planują już kolejne inwestycje. Obecnie w ramach czwartego etapu, w opracowaniu znajdują się projekty kanalizacyjne m.in. dla: Dąbrowy Narodowej, osiedla Jeleń (Łęg, Równa Górka, Rynek). W zakresie znalazło się także wykonanie projektu budowlanego dla części biogazowej i osadowej oczyszczalni ścieków Jaworzno „Dąb” oraz kanalizacji w osiedlu Byczyna.

Projekty dla zadań z IV fazy mają zostać opracowane do końca 2015 roku. W 2016 roku gotowe ma być opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Byczyna, gdzie kanalizacja jest mocno oczekiwana przez mieszkańców. Prace w tym zakresie już się rozpoczęły. W najbliższym czasie do mieszkańców Byczyny zapukają przedstawiciela biura projektowego w celu pozyskania informacji potrzebnych do przygotowania pełnej dokumentacji. Zwłaszcza informacji związanych z długością oraz przebiegiem przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych posesjach.
Orientacyjny zakres projektowanej kanalizacji w Byczynie obejmuje około 26 km sieci sanitarnej oraz około 5 km przyłączy dla 1200 mieszkańców. Projekt kosztować będzie 300 tys. złotych.