Pozbądź się śmierdzącego problemu. Pomyśl o najbliższych. Weź się podłącz

Pozbądź się śmierdzącego problemu. Pomyśl o najbliższych. Weź się podłącz

Jeśli jeszcze nie podłączyłeś się do kanalizacji, a posiadasz zbiornik bezodpływowy pamiętaj o obowiązku wykazania się drukiem od przewoźnika potwierdzającym fakt odbioru ścieków i przekazania ich do stacji zlewczych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Ilość zużywanej wody, ma pokrywać się z ilością i częstotliwością odbieranych ścieków.

Służby miejskie sukcesywnie i wyrywkowo dokonują kontroli firm, które wywożą szamba z terenu miasta, a także kontroli samych posesji pod względem regularnego opróżniania szamba. Podczas kontroli firm sprawdzane jest skąd, o jakich parametrach i gdzie ścieki są transportowane. Natomiast u mieszkańca sprawdzane są aktualne druki potwierdzające wywóz szamba. Dzięki temu wszyscy mamy pewność, że nasze ścieki trafią na oczyszczalnie, a nie do lasu, czy gleby – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Mieszkaniec, którego szambo zostało wypompowane, ma prawo żądać od firmy asenizacyjnej pokwitowania, na którym podane będą informacje co do o ilości wypompowanych ścieków, daty, adresu posesji oraz numeru umowy na podstawie której świadczona jest usługa.  Jest to dodatkowe potwierdzenie, że do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji, ścieki trafiają na oczyszczalnię, gdzie zostaną prawidłowo oczyszczone. Dzwoniąc pod numer (32) 616 70 22 można uzyskać informację, czy ścieki z naszego szamba faktycznie trafiły na oczyszczalnię. W przypadku kontroli posesji i braku potwierdzenia wywozu ścieków, Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokością nawet do 500 zł.  

Bez względu na posiadane szambo, jeśli w ulicy wybudowana została kanalizacja miejska to na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Tak stanowi prawo, a dokładnie ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – argumentuje rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel i dodaje, że w mieście od 10 lat na prośbę i wnioski samych mieszkańców wybudowano już ponad 100 kilometrów kanalizacji, a sam proces podłączenia oraz budowy przyłącza można szybko i sprawnie przeprowadzić przy udziale służb wodociągowych.

Budowa przyłącza przez wodociągi realizowana jest kompleksowo. Wodociągi wykonują projekt, uzgodnienia branżowe oraz geodezyjne, budują przyłącze z 10-letnią gwarancją, a część płatności może być rozłożona na raty. Wniosek na wycenę budowy przyłącza dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34. Wniosek można składać osobiście lub drogą mailową. Informacje związane z realizacją przyłącza przez wodociągi można uzyskać pod nr tel. (32) 318 61 40/318 61 37 email: anita.celej@wodociagi.jaworzno.pl

Przyłącz można także wykonać we własnym zakresie. W tym przypadku, jeżeli wybudowano przyłącz systemem własnym lub przy udziale firmy zewnętrznej, właściciel nieruchomości musi o tym fakcie poinformować tutejsze Wodociągi w celu spisania stosownej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.