Prace remontowe oczyszczalni na ukończeniu. Trwa rozruch nowych urządzeń.

Prace remontowe oczyszczalni na ukończeniu. Trwa rozruch nowych urządzeń.

Od połowy czerwca, po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich urządzeń technicznych, prowadzony jest rozruch oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Kończące się zadanie to jedna z większych inwestycji związana z modernizacją obiektów technicznych należących do jaworznickiej spółki wodociągowej.

Zmierzające ku końcowi prace to już II etap przebudowy i unowocześniania oczyszczalni, do której średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. A będzie ich jeszcze więcej bowiem rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a tym samym podłączania do niej nowych gospodarstw domowych wciąż trwają.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracowała nieprzerwanie od 20 lat i część urządzeń mechanicznych wymagało wymiany. Po drugie  zwiększona ilość ścieków, która już napływa z nowych skanalizowanych dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia, Borów, Jelenia, Byczyny), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Jednym słowem ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe. Dodatkowo dzięki zmodernizowaniu stacji odwadniania osadów będziemy wytwarzali mniej odpadów na oczyszczalni ścieków.  – tłumaczy Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

Zakres II etapu przebudowy oczyszczalni związany był z remontem części mechanicznej tj. hali krat, komory wlotowej, pompowni, piaskownika oraz części osadowej tj. zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu. Natomiast zakończony w 2015 roku I etap, obejmował remont i rozbudowę części biologicznej oraz hermetyzację osadnika wstępnego, aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Oba etapy uzyskały dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Koszt każdego z etapów to  blisko 19 mln zł. Liczymy, że wspomniany rozruch zakończy się powodzeniem i już w najbliższych tygodniach Jaworzno będzie mogło poszczycić się oczyszczalnią na światowym poziomie, spełniającą wysokie standardy unijne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.