Pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów wody

Pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów wody

Nieprzerwanie od dnia wczorajszego pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów jakościowych wody pitnej dostarczanej do posesji znajdujących się przy ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego.

W pełni rozumiemy głosy zaniepokojenia płynące ze strony mieszkańców, jak i dziękujemy za wszelkie słowa uznania i akceptacji dla prowadzonych prac. Dla nas również jest to sytuacja wyjątkowa. Zwłaszcza w dobie pandemii, która również odbija się bezpośrednio na naszej firmie, chociażby w postaci nieobecności pracowników, wywołanej  m.in. kwarantanną lub opieką nad dziećmi.

Jednak z zachowaniem procedur bezpieczeństwa podejmujemy wszelkie, możliwe działania naprawcze zmierzające do unormowania powstałej sytuacji. Sieć wodociągowa w tym rejonie podlega płukaniu, chlorowaniu, a w godzinach wieczornych i nocnych ozonowaniu. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich stwierdzonych w ostatnim czasie ognisk bakterii z grupy coli. Ich zawartość w wodzie jest stale monitorowana przez nasze wewnętrzne laboratorium. 

O uzyskaniu właściwych parametrów wody bezzwłocznie poinformujemy mieszańców. Jednakże do tego czasu zalecamy mieszkańcom korzystać z wody dostarczanej z zewnętrznych źródeł. Obecnie woda w ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia. Woda do celów spożywczych rozwożona jest przez naszych pracowników beczkowozem oraz w aseptycznych workach. W związku na pandemię worki pozostawiane są na podjazdach, tuż pod bramką ogrodzeniową. W związku na prowadzone prace techniczne i eksploatacyjne, może się zdarzyć iż na wspomnianych ulicach wystąpią całkowite braki wody. Jednak o takich sytuacjach będziemy informować mieszkańców w sposób bezpośredni przed wyłączeniem.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość  i apelujemy o stosowanie się do powyższych wytycznych.