Projekt kanalizacyjny Jaworzna. Podpisano kolejną umowę

Projekt kanalizacyjny Jaworzna. Podpisano kolejną umowę

Rozstrzygnięto kolejny przetarg dla projektu unijnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 18 kwietnia z firmą Tractebel Engineering S.A. podpisało umowę na prowadzenie asysty technicznej podczas realizacji Projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług konsultacyjnych i szkoleniowych w kwestiach technicznych, finansowo – księgowych i organizacyjnych.

 

Firma doradzać ma jednostce JRP oraz Pełnomocnikowi Projektu MAO w bieżącym zarządzaniu projektem oraz w kontaktach i wszelkich zobowiązaniach wobec interesariuszy projektu w tym w kontaktach z Unią Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto firma wspierać ma rozwiązywanie trudnych zagadnień i sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. Wartość umowy opiewa na kwotę 245 900 zł netto. Pierwszym elementem w ramach umowy będzie opracowanie przez Tractebel Engineering harmonogramu szkoleń pracowniczych. Umowa zawarta została na czas określony, do końca 2014 roku.