Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, nadchodzącymi upałami, a co za tym idzie ze zwiększonym poborem wody w tym czasie. Zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody. Wszystkie jaworznickie ujęcia pracują pełną mocą produkcyjną. Jednak w okresie utrzymujących się upałów, na skutek dużego, jednoczesnego rozbioru wody, mogą pojawić się spadki ciśnienia wody lub czasowe jej braki. 

Największy rozbiór wody obserwowany jest w godzinach od 18:00 do 22:00, a związany jest m.in. z równoczesnym, masowym podlewaniem ogródków, trawników, upraw działkowych, napełnianiem basenów, czy z myciem samochodów. Utrzymujący się przez dłuższy czas zwiększony pobór wody może w skrajnym przypadku doprowadzić do wspomnianego obniżenia jakości świadczonych usług. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców miasta Jaworzno, aby w czasie upałów racjonalnie wykorzystywać wodę do celów innych niż socjalno-bytowe