Prosta, Piękna, Pogodna, Kolorowa, Miodowa

Prosta, Piękna, Pogodna, Kolorowa, Miodowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 28.05.2012 od godziny 9:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Prosta, Piękna, Pogodna, Kolorowa, Miodowa.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.