Przebieg kanalizacji skorygowany. Drzewostan ocaleje

Przebieg kanalizacji skorygowany. Drzewostan ocaleje

Trwa budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS przy ul. Chełmońskiego. Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zadanie obejmujące stworzenie ponad 10 kilometrowego odcinka sieci na 27 ha, zrealizowane jest już w 70 procentach, a dodatkowo opracowywany aneks projektu wykonawczego ma pozwolić na zachowanie w nienaruszonym stanie drzew znajdujących się na trasie budowy.
Prace przy tworzeniu infrastruktury technicznej obsługującej w przyszłości 72 lokale Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wydzielone działki, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne oraz pobliski Szpital Miejski rozpoczęły się w połowie marca . Zakres realizowanych prac obejmuje budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią tłoczną. Znaczny odcinek sieci oraz budynek przepompowni jest już wybudowany. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem elewacji zewnętrznej budynku i pokrycia dachowego. Niebawem w nowopowstałym budynku ma zostać zamontowany główny mechanizm tłoczni pneumatycznej: dwa zbiorniki ciśnieniowe, które pozwolą transportować ścieki do oczyszczalni.

Po wykonaniu całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz po uruchomieniu przepompowni zostanie wykonana próba szczelności wodociągu oraz inspekcja telewizyjna kanalizacji. Jednakże, by to mogło nastąpić musimy zakończyć prace budowlano – montażowe na całym terenie inwestycyjnym. – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – Głównie na przeprojektowywanym odcinku kanalizacji, który w pierwotnym projekcie nakazywał lokalizację mediów w pasie zieleni, co wiązało się z wycięciem drzewostanu w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Zmusiło nas to do wytyczenia alternatywnego przejścia dla kolektora ściekowego.

W celu uniknięcia wysokich opłat administracyjnych związanych z wycinką, podjęto starania dla opracowania niewielkich zmian w projekcie wykonawczym. Uzyskana zgoda zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w drodze, pozwoliła wypracować porozumienie wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego. Przygotowywana obecnie korekta do projektu ma wytyczyć nowy przebieg sieci w pasie drogowym z zachowaniem cennych lip, klonów i akacji. To rozwiązanie na pewno jest zadowalające dla mieszkańców ulicy, bo oprócz kanalizacji zachowana zostanie pobliska długoletnia zieleń, a także dla inwestora, bo w przypadku umieszczenia sieci w pasie drogowym, koszt wykonania robót wraz z odtworzeniem nawierzchni jest porównywalny z kosztem wycinki drzew.

Rozwiązanie alternatywne niesie ze sobą aspekt społeczny, ekologiczny i finansowy. Mamy nadzieje, że niewielka, pozytywna korekta nie wpłynie znacząco na harmonogram prac, a realizowana przy finansowym udziale gminy inwestycja, zakończy się w założonym terminie do 30.09.2008r.– dodaje Sławomir Grucel.