Przebudowana kanalizacji w Szczakowej zakończona

Przebudowana kanalizacji w Szczakowej zakończona

Zakończyła się przebudowa kanalizacji w osiedlu Szczakowa. Łącznie, modernizacja 4 kilometrów sieci w czternastu ulicach, kosztowała ponad 2,8 mln zł. Do inwestycji 266 tys. zł. dołożył WFOŚIGW w Katowicach.

Rurociągi kanalizacyjne zostały wyremontowane m.in. w ulicy: Kolejarzy, Szklarskiej, Tadeusza Kościuszki, Wąskiej, Cichej, Wróblewskiego, Jagiellońskiej, Kablowej, Topolowej, Daszyńskiego, Parkowej, Ogrodowej, Boya Żeleńskiego, Ariańskiej.Pierwsze roboty rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku, od części zachodniej tj. od ulicy Kolejarzy, Szklarskiej. Ostatnie. Końcowe prace były prowadzone do lipca 2016 roku w ulicy Jagiellońskiej. W przyszłych latach nowe rurociągi zapewnią szczelność, wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję chemiczną. 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.