Przed zimą zadbajmy o wodomierz

Przed zimą zadbajmy o wodomierz

Przed zimą warto zadbać o zabezpieczenie instalacji wod.-kan. oraz licznika na naszym przyłączu wody. Wszystko po to, aby niska temperatura ich nie uszkodziła. Za utrzymanie tych elementów w dobrym stanie odpowiada właściciel nieruchomości. Jeszcze przed nadejściem minusowych temperatur, gruntownemu czyszczeniu należy poddać studzienki wodomierzowe, tak aby usunąć z nich wodę, wyremontować je i sprawdzić stan pokrywy.

Szczególnej dbałości wymagają wodomierze, które w nieogrzewanych wnętrzach wystarczy owinąć materiałami izolującymi ciepło np. styropianem, pianką lub niepotrzebnymi materiałami, kocami. Zabezpieczenie wodomierza to jedna sprawa. Kolejna to przegląd pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze. W tym celu należy naprawić i uszczelnić wszelkie ubytki w ścianach, wstawić brakujące szyby w oknach i drzwiach pomieszczeń gospodarczych. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ.
Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Wodociągi dokonają wymiany wodomierza (jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna).