Przed zimą zadbajmy o instalację wodociągową.

Przed zimą zadbajmy o instalację wodociągową.

Jeśli chcemy zapobiec zamarzaniu przyłączy wodociągowych oraz liczników to listopad jest ostatnim miesiącem na wykonanie stosownych prac. Przed nastaniem zimy warto zadbać o prawidłowe funkcjonowanie instalacji, zwłaszcza jeśli przebiega ona przez nieogrzewane pomieszczenia lub znajduje się na niezamieszkałej w okresie zimowym posesji. W ten sposób zaoszczędzimy niepotrzebnych wydatków, a co najważniejsze unikniemy chwilowych braków w dostawie wody.

Zgodnie z prawem za zabezpieczenie instalacji przed mrozem odpowiedzialny jest właściciel domu. Dlatego przed nastaniem minusowych temperatur w prosty sposób zabezpieczyć należy m.in. wodomierze. Te na zewnątrz, w studzienkach, można ocieplić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym. Podobnie należy zadbać o wodomierze w zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach. Trzeba też zatroszczyć się, aby w pomieszczeniach przez które przebiega instalacja wodociągowa, nawet w tych ogrzewanych, w czasie mrozu były zamknięte drzwi i okna. Instalacje, które doprowadzają wodę np. na działkę, do ogrodu, lub znajdują się w budynku niezamieszkałym i nie są w okresie zimy używane, należy opróżnić, a następnie zamknąć ich dopływ. W najbardziej mroźne dni można również odkręcać lekko kran z wodą. Tak, aby płynęła ona bez przerwy. Koszty takiego zużycia wody mogą być niższe niż usuwanie awarii wynikającej z zamarznięcia przyłącza.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), zdarzenie to należy zgłosić do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Wodociągi dokonają wymiany wodomierza, a jeśli dojdzie do zamrożenie przyłącza, pracownicy wykonają usługę odmrożenia. W obydwu przypadkach, jeśli do zamrożenia dojdzie z winy właściciela, będzie to usługa płatna. Dlatego, lepiej już teraz zadbać o przyłącze i wodomierz, zanim nadejdzie mroźna zima i trzeba będzie oczekiwać na przywrócenie dopływu wody.