Prześlaków

Prześlaków

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 13.09.2012 od godziny 7:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Heleny i Jana Prześlaków. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy