Przyłącza kanalizacyjne. Spotkanie z mieszkańcami os. Pieczyska

Przyłącza kanalizacyjne. Spotkanie z mieszkańcami os. Pieczyska

Już w najbliższy poniedziałek 22 lipca o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie z mieszkańcami osiedla Pieczyska.

Wyjątkowo, ze względu na remont Gimnazjum nr 11, spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23 przy ulicy Wolności 11.
Na spotkaniu mieszkańcy dzielnicy Pieczyska, którzy zawarli umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego uzyskają informację o wysokości ostatecznej ceny (po przetargu) za wykonanie indywidualnego podłączenia.

Imienny dokument będzie zawierał cenę konkretnego przyłącza, ze wskazaniem wysokości dotacji z NFOŚiGW oraz możliwości uzyskania dotacji ze strony Urzędu Miasta. Podczas spotkania omówione zostaną także kwestie techniczne i organizacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia oraz udzielane będą odpowiedzi na pytania mieszkańców wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Do udziału w spotkaniu firma wodociągowa zapraszamy również mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie podpisali jeszcze umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego, a rozważają taką możliwość.