Przyłącza kanalizacyjne z dodatkową dotacją.

Przyłącza kanalizacyjne z dodatkową dotacją.

W Jaworznie, w czterech północnych dzielnicach realizowany jest projekt kanalizacyjny. Do roku 2015 blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość dogodnego podłączenia się do sieci sanitarnej, a dzięki specjalnemu systemowi dotacji, podłączenie to może zostać zrealizowane przy niewielkich nakładach finansowych. Pewne jest, iż na podstawie uruchomionego przez Prezydenta Miasta systemu dotacji, wszyscy mieszkańcy, którzy zdecydują się podłączyć do kanalizacji, mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 50 %, jednak nie więcej niż 2000 zł. Starając się o dotację z Urzędu Miasta, trzeba pamiętać, iż prace budowlane należy rozpocząć dopiero po podpisaniu stosownej umowy, a otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą oraz odbiór inwestycji. Już teraz wiadome jest także, iż złożony przez MPWiK w czerwcu 2012 r., do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wniosek o kolejną, a zarazem dodatkową dotację dla mieszkańców, został rozpatrzony pozytywnie. 1 października zarząd Spółki podejmie negocjacje warunków umowy, w ramach, której zostaną uruchomione środki przeznaczone dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Dzięki temu, wszyscy mieszkańcy, którzy w 2012 roku podpisali umowy z wodociągami, zyskają możliwość dodatkowego zwrotu kosztów budowy przyłącza. Jako, że osoby, które do tej pory nie zdecydowały się jeszcze na podpisanie odpowiedniej umowy z MWPiK mogą liczyć wyłącznie na dotację z gminy lub pokryć koszty budowy przyłącza w całości z własnych środków, Zarząd Spółki wodociągowej ogłasza kolejny nabór wniosków, który ma umożliwić dotychczas niezdecydowanym, na skorzystanie z dofinansowania z NFOŚiGW.

Wszystkich zainteresowanych dodatkową formą dotacji zapraszamy do siedziby Spółki. ul. św. Wojciecha 34 do działu JRP. Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 32 3186074.