Przyłączenie do sieci wod–kan

Przyłączenie do sieci wod–kan

 
Z myślą o szybkim i sprawnym przyłączaniu Odbiorców do sieci wodociągowej, MPWiK Sp. z o. o. wprowadziło nową usługę, która w pełni dostosowana jest do obecnych przepisów prawa oraz standardów budowlano – technicznych. Usługa w sposób całościowy prowadzona jest przez doświadczonych pracowników, posiadających stały, aktualny dostęp do informacji z zakresu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Dzięki usłudze sprawy związane z budową przyłącza zostają przekazane spółce wodociągowej. Na podstawie warunków technicznych wykonamy:
•    wycenę przyłącza
•    pełne opracowanie dokumentacyjne przyłącza
•    uzgodnienia techniczne
•    przyłącze wodociągowe do posesji
•    geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą
•    odbiór techniczny przyłącza
•    udzielimy 10 letniego okresu gwarancji
Dodatkowo od 2011 firma wykonuje projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Zlecenie na wykonanie projektu

Informacje związane z realizacją przyłącza można uzyskać w dziale Wykonawstwa i Remontów MPWiK Sp. z o. o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

Osoba kontaktowa:
Grzegorz Konieczny
tel. 32 318-61-10, 32 318-60-32
e-mail: grzegorz.konieczny@mpwik.jaworzno.pl

Informacje związane z wykonaniem projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego można uzyskać w dziale Techniczno – Inwestycyjnym.

Osoba kontaktowa:
Arleta Drabiec
tel. 32 318-60-26
e-mail: arleta.drabiec@mpwik.jaworzno.pl