Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wywóz osadu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wywóz osadu.

O opłatach za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o prawidłowym użytkowaniu tych zbiorników rozmawiamy z Technologiem Ścieków Oczyszczalni Ścieków Jaworzno Dąb Joanną Stepą. 

Pomimo ciągle rozbudowywanej na terenie Jaworzna kanalizacji sanitarnej, wciąż można spotkać użytkowników tzw. przydomowych oczyszczalni?

Tak, obecnie funkcjonujące przydomowe zbiorniki powstały w czasie, kiedy nie było jeszcze tak rozbudowanej sieci sanitarnej. Teraz ten trend się odwraca. Kanalizacja jest już bardziej dostępna dla mieszkańców i powstaje często na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Działające na terenie Jaworzna przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowią alternatywne rozwiązanie na obszarze pozbawionym, chociażby z przyczyn technicznych, stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Należy jednak pamiętać, aby takie oczyszczalnie działały sprawnie i efektywnie, konieczne jest regularne opróżnianie osadu i utrzymanie ich w odpowiednim stanie higienicznym i eksploatacyjnym. 

No właśnie co to oznacza. Czy taki zbiornik raz zakopany działa latami?

Nic nie działa latami bezawaryjnie. Mając przydomową oczyszczalnię należy pamiętać o jej czyszczeniu, odżywianiu przy pomocy bakterii oraz wypompowywaniu zalegającego na dnie osadu. Zgodnie z zaleceniami producenta, często jest to raz na rok lub raz na dwa lata. 

Czyli pamiętać o regularnym wywożeniu gęstego osadu z dna. U kogo taką usługę można zamówić lub komu ją zlecić?

Podobnie jak w przypadku szamb, tak i w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu faktu jej opróżniania tj. o podpisaniu umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Taką umowę najlepiej zawrzeć z prywatnym przewoźnikiem, który posiada aktualne zezwolenie na odbiór i transport takich nieczystości na terenie miasta.

Ile to kosztuje?

Cennik usług prywatnych odbiorców ścieków jest przygotowywany i kalkulowany przez samych operatorów, na podstawie ponoszonych kosztów. Natomiast ze strony Wodociągów koszt przyjęcia jednego metra sześciennego ścieków z szamba lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków jest stały i zgodny z obecnie obowiązującą taryfową za zbiorowe odprowadzanie ścieków (11,91 zł/m3) oraz zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjmowania osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków na stacjach zlewnych (65,88 zł/ m3).

Z czego wynika ta podwyższona cena za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni?

Cena jednego metra sześciennego tych zanieczyszczeń jest wyższa niż cena ścieków z szamb przydomowych z kilku względów. Ma to związek między innymi z tym, że ilość zanieczyszczeń w osadach z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach z szamb. Wynika to z faktu, iż woda z przydomowej oczyszczalni została rozprowadzona w gruncie, a pozostały na dnie osad, posiada większą ilość substancji organicznych, metali i detergentów. To natomiast wpływa bezpośrednio na koszt i sam proces oczyszczania tego osadu. Dodatkowo na cenę wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni wpływa fakt, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są rzadziej opróżniane niż klasyczne szambo. To co już powiedziałam zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni jest to raz na rok lub na dwa lata. 

Czyli proces oczyszczania trwa dłużej?

Tak trwa dłużej i jest bardziej kosztowny, chociażby pod względem zużycia energii elektrycznej i tlenu, który jest potrzebny do usunięcia zanieczyszczeń. Jednak ważne, że trafia to na oczyszczalnię, a nie do środowiska, czy do gleby. Firmy zajmujące się odbiorem ścieków z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą je zrzucać z beczkowozów na specjalnych i odpowiednio przygotowanych do tego stanowiskach, które zlokalizowane są m.in. na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach.

Czy ceny za ten osad w innych miastach również są podwyższone?

Tak, w większości ościennych oczyszczalniach, ale także i w oczyszczalniach na terenie całego kraju opłaty za przyjęcie i oczyszczenie osadu z przydomowej oczyszczalni są wyższe. Wynika to ze wspomnianego faktu, że osad ten jest cięższy, gęstszy, bardziej zanieczyszczony chemicznie, przez co kosztowniejszy do oczyszczenia.  Można powiedzieć, że cena na jaworznickiej oczyszczalni jest wypośrodkowana i odpowiednio wyważona do ponoszonych kosztów. W Polsce można spotkać ceny od 22 do 130 zł za m3 osadu.

Na koniec zapytam skąd wynika obowiązek wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków?

Ten obowiązek wynika z technologii stosowanej w przydomowych oczyszczalniach, gdyby osad nie był opróżniany to mogłoby dojść do zatkania całej oczyszczalnia i dodatkowo „stary osad” przestałby mieć właściwości oczyszczania. Dodatkowo nowelizacja Prawa Wodnego z 7 lipca 2022 umożliwiła przyjmowanie tych osadów na oczyszczalnię ścieków przy pomocy wozów asenizacyjnych. 

Dziękujemy za rozmowę.

Joanna Stepa

Absolwentka studiów o kierunku inżynieria środowiska o specjalizacji inżynieria zrównoważonego rozwoju na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie trwania studiów odbyła staż naukowy w laboratorium geochemii naftowej i analiz środowiska. Od 2014 roku jest Technologiem Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.