Przygotowania do przebudowy ulicy Słowackiego

Przygotowania do przebudowy ulicy Słowackiego

Już niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Słowackiego. Kompleksowa modernizacja obejmować będzie wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace najprawdopodobniej zostaną podzielone na dwa etapy i będą elementem prestiżowego projektu realizowanego przez miasto „Rynek Od.Nowa”.
Tak jak to miało miejsce przy remoncie ulicy Sławkowskiej tak i w tym przypadku za wymianę sieci odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów – jednak tylko na górnym odcinku ulicy.

Tuż po zakończeniu zadania realizowanego przez MPWiK przystąpimy do prac drogowych na odcinku od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego – tłumaczy Nikodem Motyka rzecznik MZDiM – Dolna część ulicy zgodnie ze wstępnie przygotowaną koncepcją,  realizowana będzie prawdopodobnie podczas przebudowy płyty rynku.

By to jednak mogło nastąpić jaworznickie wodociągi chcą rzetelnie przygotować się do powierzonego zadania. Bo to one zaczynają jako pierwsze. W tym celu dokonany będzie dokładny pomiar sieci w terenie, a tym samym u mieszkańców ulicy.

W bieżącym miesiącu z ramienia naszej Spółki, mieszkańców ulicy Słowackiego  odwiedzi przedstawiciel Biura Projektów, który przystąpi do zinwentaryzowania istniejącej infrastruktury technicznej. Ma to na celu uzyskanie czytelnego systemu  infrastruktury technicznej w ulicy Słowackiego wg zasad, że montaż wodomierza nastąpi za pierwszą ścianą budynku lub w studni wodomierzowej, a przyłącz kanalizacyjny na granicy nieruchomości – wyjaśnia Sławomir Grucel rzecznik MPWiK.

Może to wiązać się z ewentualnym przeprojektowaniem instalacji wewnętrznej. Lecz zgodnie z zapewnieniami te czynności u odbiorców posiadających aktualną umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz u odbiorców nie posiadających żadnych zaległości wobec Spółki, wodociągi biorą na siebie. Mieszkańcy otrzymali już do swych skrzynek stosowne listy w tej sprawie. Więcej informacji dotyczących przedmiotowych pomiarów instalacji uzyskać można pod numerami telefonów: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dział Inwestycji ul. Św. Wojciecha 34 43-600 Jaworzno tel. 32 318 60 62.