Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur.

Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur.

W najbliższym czasie w naszym regionie całodobowo mają utrzymywać się mrozy. Dlatego, kto jeszcze nie zaizolował lub nie ocieplił przewodów i urządzeń wodociągowych przed zamrożeniem, niech zrobi to jak najszybciej. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan wodomierzy oraz rur doprowadzających wodę do budynku, które znajdują się lub przebiegają przez nieogrzewane pomieszczenia. Pod wpływem niskich temperatur i niewłaściwej izolacji instalacje te mogą ulec zamrożeniu, powodując  niekontrolowane wycieki wody oraz niepotrzebne straty. Na zamrożenia narażone są również instalacje wodne, wypusty, krany znajdujące się w ogrodzie. Ich zamrożenie również może spowodować czasowe ograniczenia w dostawach wody.

Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopnia C, należy:

  • uszczelnić okna oraz drzwi w pomieszczeniach gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa,
  • ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  • ocieplić i zaizolować studzienkę wodomierzową, w której zamontowany jest wodomierz,
  • kontrolować i jeśli wystąpi taka potrzeba, podnieść temperaturę w pomieszczeniu,
    w którym znajduje się wodomierz główny oraz wewnętrzne rury wodociągowe,
  • instalacje wodociągowe wykorzystywane w okresie letnim (na przykład na działce,
    w domkach letniskowych) opróżnić z wody, odwodnić i zamknąć wszelkie zawory.