Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

W okresie zimy właściciel zobowiązany jest to prawidłowego zabezpieczenia instalacji wod-kan przed mrozem. Gruntownemu czyszczeniu należy poddać studzienki wodomierzowe, tak aby usunąć z nich wodę, wyremontować je i sprawdzić stan pokrywy. Szczególnej dbałości wymagają wodomierze, które w nieogrzewanych wnętrzach wystarczy owinąć materiałami izolującymi ciepło np. styropianem, pianką lub niepotrzebnymi materiałami, kocami.

Zabezpieczenie wodomierza to jedna sprawa. Kolejna to przegląd pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze. W tym celu należy naprawić i uszczelnić wszelkie ubytki w ścianach, wstawić brakujące szyby w oknach i drzwiach pomieszczeń gospodarczych. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Wodociągi dokonają wymiany wodomierza (jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna).